ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูพูนเพ็ญ โคตรสาขา คุณครูณุธิดา สิบหยอม คุณครูน้ำฝน จันทะราช และคุณครูสนธิ ติระสา ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูปัทมาภรณ์ เผ่าสา และคุณครูชัยธวัช อินเมฆ ในโอกาสผ่านการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู

ออกแบบโดย dsite.in.th