กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูวลัย​พรรณ​ กม​เลศ​รังสรรค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสมทรง ยาสุข

ครูสุภา ดีมี

ครูผุสดี กล่อมวงษ์

ครูรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์

ครูกุสุมา แย้มครวญ

ครูณิชชาพัณณ์ ฉิมมา

ครูนุชนาฏ มีทอง

ครูน้ำฝน จันทะราช

ครูอาภามาส อุษณรัสมี

ครูมินตรา ฉิมมา

ครูรักกิจ ช้างจั่น

ครูอรณิชา พานทอง

ครูเบญจรัตน์ บุญลือ

ออกแบบโดย dsite.in.th