คู่มือการใช้งานเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

1. ค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ชื่อ “.@ PHOOMWIFI Auto”

2. เมื่อกดเชื่อมต่อ ระบบจะให้กรอก Account Name โดยจะใช้ชื่ออีเมลของโรงเรียน เช่น อีเมลชื่อ [email protected] จะใช้ Account Name ชื่อ jeeraphong.p หรือถ้าใช้อีเมลชื่อ [email protected] จะใช้ Account Name ชื่อ 50310 ส่วนของ Password คือเลขประจำตัวประชาชน

3. กดยืนยันการเชื่อมต่อ
ผู้ใช้ iPhone/iPad

1. ค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ชื่อ “.@ PHOOMWIFI Auto”

2. เมื่อกดเชื่อมต่อ ระบบจะให้กรอก Account Name โดยจะใช้ชื่ออีเมลของโรงเรียน เช่น อีเมลชื่อ [email protected] จะใช้ Account Name ชื่อ phongladda.n หรือถ้าใช้อีเมลชื่อ [email protected] จะใช้ Account Name ชื่อ 50310 ส่วนของ Password คือเลขประจำตัวประชาชน

3. กดยืนยันการเชื่อมต่อที่ปุ่ม “เชื่อถือ”ผู้ใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต Android

1. ค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ชื่อ “.@ PHOOMWIFI Auto”

2. เมื่อกดเชื่อมต่อ ระบบจะให้กรอก “ข้อมูลระบุตัวตน” โดยจะใช้ชื่ออีเมลของโรงเรียน เช่น อีเมลชื่อ [email protected] จะใช้ Account Name ชื่อ banthita.r หรือถ้าใช้อีเมลชื่อ [email protected] จะใช้ Account Name ชื่อ 50310 ส่วนของ “รหัสผ่าน” คือเลขประจำตัวประชาชน

3. กด“ยังต้องการเชื่อมต่อ”การเปลี่ยนรหัสผ่าน

**การเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบนี้ จะผูกพันกับอีเมลของโรงเรียน โปรดใช้ความระมัดระวัง

1. เข้าเว็บไซต์ id.phoom.ac.th

2. เข้าสู่ระบบ ถ้าเป็นนักเรียน ชื่อผู้ใช้คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่านคือ เลขประจำตัวประชาชน ถ้าเป็นครู ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคือ เลขประจำตัวประชาชน

3. กรอกรหัสผ่านเก่า (ในกรณีที่ยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านเก่าคือ เลขประจำตัวประชาชน) หลังจากนั้นตั้งรหัสผ่านใหม่ และยืนยัน เสร็จแล้วกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”นักเรียนลืมรหัสผ่าน

**การเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบนี้ จะผูกพันกับอีเมลของโรงเรียน โปรดใช้ความระมัดระวัง

1. เข้าเว็บไซต์ id.phoom.ac.th คลิกที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

2. เลือกประเภทผู้ใช้งานเป็น “นักเรียน” กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด และตั้งรหัสผ่านใหม่ พร้อมยืนยันการเป็นมนุษย์ กดที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” รอดำเนินการสักครู่ครูลืมรหัสผ่าน

**การเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบนี้ จะผูกพันกับอีเมลของโรงเรียน โปรดใช้ความระมัดระวัง

1. เข้าเว็บไซต์ id.phoom.ac.th คลิกที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

2. เลือกประเภทผู้ใช้งานเป็น “ครู” กดที่ปุ่ม “ยื่นคำร้อง”

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตั้งรหัสผ่านใหม่ พร้อมยืนยันการเป็นมนุษย์ กดที่ปุ่ม “ยื่นคำร้อง” รอทีมงาน ICT ดำเนินการสักครู่

ออกแบบโดย dsite.in.th