กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูธัญญ์ฐิตา พันธุ์นวล

ครูสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์

ครูธีระ สุทธิ

ครูรัชณี ปิ่นสุข

ครูอุทัย บึงไสย์

ครูสนธิ ติระสา

ครูพิชญาอร สังวรกาญจน์

ครูชินตา เปลี่ยนอร่าม

ออกแบบโดย dsite.in.th