คู่มือระบบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

1. เข้าเว็บไซต์ pay.phoom.ac.th

2. เตรียมรหัสประจำตัวนักเรียนให้ถูกต้อง โดยสามารถดูได้จากบัตรประจำตัวนักเรียน

3. กรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน จำนวน 5 หลัก แล้วกดที่ปุ่ม “ยืนยัน”

4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น และเลขที่ ให้ชัดเจน (ถ้าพบข้อผิดพลาด ติดต่อครูที่ปรึกษา หรือฝ่ายการเงิน)

5. นำใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ไปชำระที่ธนาคาร หรือใช้ Mobile Banking ในการชำระเงิน

6. วิธีใช้ Mobile Banking ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

6.1 เปิดแอปพลิเคชัน Mobile Banking

6.2 ใช้เครื่องมือ “สแกน”

6.3 นำ Mobile Banking ไปสแกนใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา (ในกรณีที่ใช้สมาร์ทโฟนเปิดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา สามารถใช้สมาร์ทโฟนบันทึกหน้าจอ(Capture Screen) แล้วใช้คำสั่ง “คลังภาพ” เปิดภาพใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา)

6.4 ดำเนินการต่อจนสำเร็จ และอย่าลืมเก็บสลิปการชำระไว้

ออกแบบโดย dsite.in.th