แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม แสดงความยินดีกับครูสุภา ดีมี ในโอกาสได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

และครูบัณฑิตา รัตนวราหะ ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

ออกแบบโดย dsite.in.th