มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “ยอดนักออม” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “ยอดนักออม”ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน นักเรียนได้รับสลากออมสิน เป็นรางวัล คนละ 2 หน่วย โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลจากธนาคารออมสิน สาขาบางมูลนาก ซึ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ มูลค่า 30,000 บาท และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสา ช่วยงานธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th