พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานพิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูงานสภานักเรียนโรงเยนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการ ฯ กล่าวโอวาให้กับนักเรียนให้รักษาคุณงามความดีและมีภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคมต่อไปในภายหน้า

ออกแบบโดย dsite.in.th