ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา [อ่านข่าว.. คลิก] ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีรายการที่ได้รับรางวัลดังนี้

ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ดังนี้
– IDOL ชาย ชนะเลิศ นายยศวริศ ชูศรี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
– IDOL หญิง ชนะเลิศ นางสาววรติปริยา เลิศวีระศิลป์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANDERCISE ดังนี้
– รุ่น Teenage ชนะเลิศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก

ออกแบบโดย dsite.in.th