ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และขาดแคลนทุนทรัพย์

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


รูปแบบการบริจาคสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

  1. บริจาคทุนไม่ประสงค์ผู้รับ
  2. บริจาคทุนประสงค์ผู้รับ โดยสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่การเงินหรือผ่านเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาที่ห้องแนะแนว

ขั้นตอนการบริจาคสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. บริจาคแบบเดิม จ่ายเงินที่ห้องฝ่ายการเงิน แล้วฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จ และใบลดหย่อนภาษี (e-donation) ให้ โดยขอเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์
  2. บริจาคโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QRCode) จะได้รับใบเสร็บแบบ e-donation ทางอีเมลล์ โดยใบลดหย่อนนี้จะออกเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่โอนเงินเข้าระบบของทางโรงเรียน
ออกแบบโดย dsite.in.th