ประกาศ จัดการเรียนการสอน On – Hand ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

เนื่องด้วยช่วงเดือนกรฎาคมและเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีไทย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับครอบครัวและชุมชน โรงเรียนจึงกำหนดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – Hand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดวันเสาร์
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม วันหยุดวันอาทิตย์
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม จัดการเรียนการสอนแบบ On – Hand
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม เรียนตามปกติ

ออกแบบโดย dsite.in.th