ค่ายปฐมนิเทศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเด็กดีสร้างได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กล่าวเปิดกิจกรรม “ค่ายปฐมนิเทศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเด็กดีสร้างได้ (The moral Training of students)” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ดำเนินกิจกรรมโดยคุณครูงานกิจการนักเรียนร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ตลอดการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลของคณะครูที่ปรึกษา ณ หอประชุมเพชรชมพู
ออกแบบโดย dsite.in.th