ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อสื่อสารแนวทางการเปิดเรียน และให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนานักเรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณธรรม รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา หลังจากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงาน

ออกแบบโดย dsite.in.th