พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 โดยผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 213 คน ร่วมทำพิธี ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม


ออกแบบโดย dsite.in.th