การประชุมชมรมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใหม่ ในการได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวให้โอวาสรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการประชุมชมรมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร โดยมีนายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในโอกาสนี้นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลภูมิวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความ ยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใหม่ ในการได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ทั้ง 11 ท่าน
ออกแบบโดย dsite.in.th