กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณครูงานพยาบาลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับคลินิคหมอครอบครัว เทศบาลเมืองบางมูลนาก ในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 165 คน ตามนโยบาย King of HPV 100 วัน 1,000,000 โดส ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th