“ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” วันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาพิจิตร ดำเนินการจัดงานเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม และมีการแข่งขันกีฬา “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์ ครั้งที่ 3” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร


ออกแบบโดย dsite.in.th