โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ สังคมน่าอยู่” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก ในโอกาสบรรยายให้ความรู้เรื่อง อาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามโครงการ “สื่อสร้างสรรค์ สังคมน่าอยู่” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมออกแบบโดย dsite.in.th