บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 122 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช
เนื่องในการจัดงาน “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 122 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 7:09 น. นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ช่วงเช้าจะมีพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จากนั้นถวายเครื่องราชการและพุ่มดอกไม้สด ถวายมาลัย จุดเทียนเบิกฤกษ์ เบิกชัย และบูชาดวงทิพย์วิญญาณที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง โปรยข้าวตอกดอกไม้มงคลที่เครื่องสักการะบวงสรวง หลังจากนั้นพราหมณ์เข้าทำพิธี พร้อมทั้งถวายบายศรีสักการะ

วันเดียวกันนี้ในช่วงเย็น นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระปิยมหาราช ในโอกาสนี้โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนำการแสดงชุด “ฉุยฉายไกรทองเพิ่มบทตะเพาแก้วตะเภาทอง” ร่วมแสดงในพิธีเปิด

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือทางชลมารค และทรงประทับแรมริมแม่น้ำน่าน ซึ่งในปัจจุบันคือ อำเภอบางมูลนาก นอกจากนี้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรไปตามลำคลอง “บุษบงค์” ในอดีตเป็นที่ตั้งของเมืองภูมิ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของอำเภอบางมูลนาก สำหรับงาน “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 122 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก” นั้นมีการแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อสัมผัสบรรยากาศของความเป็นไทย ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม และชมนิทรรศการร้านค้าย้อนอดีต การแสดง แสง สี เสียง บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ออกแบบโดย dsite.in.th