กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 3 กันยายน 2566 คณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดตะโก หลวงพ่อรวย และสวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 301 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ออกแบบโดย dsite.in.th