กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครื่องข่ายผู้ปกครองจิตอาสา และนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 นำโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกิจกรรมจัดให้มีการแสดงสี่ภาคและขบวนแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อนำไปถวาย ณ วัดบางมูลนาก และวัดชัยมงคล

ออกแบบโดย dsite.in.th