พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา สภานักเรียน และนักเรียน ร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th