กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดย นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีอ่านสารและนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th