กิจกรรมค่ายบูรณาการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการปัญญา บุญคง ได้มอบหมายให้ นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายบูรณาการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมตรุษจีน

ออกแบบโดย dsite.in.th