พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดย นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ออกแบบโดย dsite.in.th