การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 “สพม.พิจิตร เกมส์”

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขตบางมูลนาก นำขบวนพาเหรดของสหวิทยาเขตบางมูลนาก ประกอบด้วยขบวนดุริยางค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม, ผู้ถือป้ายสหวิทยาเขตฯ, ธงสหวิทยาเขตฯ, คณะครูผู้ฝึกซ้อม, ขบวนนักเรียนนักกีฬาจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางมูลนาก และการแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร

ออกแบบโดย dsite.in.th