ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE Number one dancercise ระดับจังหวัด

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE Number one dancercise ระดับจังหวัด ณ ศูนย์การค้าท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต พิจิตร โดย นายพรพิพัฒน์ จิอู๋ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และทีม TO BE Number one dancercise โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบโดย dsite.in.th