ขอแสดงความยินดีกับนายนิรวิทย์ เอี่ยมคุ้ย เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิรวิทย์ เอี่ยมคุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ.2567 – 2568) ซึ่งจะเดินทางในวัน 31 กรกฎาคม 2567ออกแบบโดย dsite.in.th