พ.ต.ต.ณรงค์ จันทร์เชื้อ หัวหน้าชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการอบรมตามโครงการจิตอาสาจราจร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ต.ณรงค์ จันทร์เชื้อ หัวหน้าชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5   ที่ผ่านการเข้ารับการอบรมตามโครงการจิตอาสาจราจร จำนวน 18 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาจราจรดูแลความเรียบร้อยการข้ามถนนให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ออกแบบโดย dsite.in.th