ขอแสดงความยินดีกับครูที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูปฐมพรสวรรค์ นาควาด ครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาออกแบบโดย dsite.in.th