การแข่งขั้นเต้นแอโรบิค ในมหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี HEALTH FESTIVAL CREATING A HEALTHIER SOCIETY MED NU EXPO 2024

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวปัทมาภรณ์ เผ่าสา และนายพงศ์ภัชชา กุลเมรี่ปาลศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำทีมแอโรบิคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขั้นเต้นแอโรบิค ในมหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี HEALTH FESTIVAL CREATING A HEALTHIER SOCIETY MED NU EXPO 2024 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเศวรและนิสิตจากสถาบันต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยทีมแอโรบิคโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท


และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว

ออกแบบโดย dsite.in.th