แสดงความยินดีกับ คุณครูเอกชัย นุใจมา และ คุณครูธนาภัทร จินดา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและชำนาญการ

วันที่ 2 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณครูเอกชัย นุใจมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และ คุณครูธนาภัทร จินดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการออกแบบโดย dsite.in.th