แสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาเทควันโดที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดในรายการ “KTK Taekwondo Championship 2023”

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาเทควันโดที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดในรายการ “KTK Taekwondo Championship 2023”ประเภทต่อสู้ ณ Bravo BKK Mall กรุงเทพมหานคร ได้แก่

1. เด็กชายวิศรุต ภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 13-14 ปี คลาส C ประเภทเกาะธรรมดา
2. นางสาวอริณยารัตน์ อัศวีนารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลทองแดง รุ่นอายุ 15-17 ปี คลาส B ประเภทเกาะไฟฟ้า
3. นายชิษณุพัชร อินทนงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 15-17 ปี คลาส A ประเภทเกาะไฟฟ้า
4. นางสาวอริณยาภรณ์ อัศวีนารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นอายุ 15-17 ปี คลาส B ประเภทเกาะไฟฟ้า

ออกแบบโดย dsite.in.th