แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนี้

1. นายอรรธพล บุญโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา
2. นายสรกิจจ์ ยมจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 สอวน. ค่าย 1 สาขาคอมพิวเตอร์      
3. เด็กหญิงนภัสนันท์ คลังเพ็ชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สอวน. ค่าย 1 สาขาคอมพิวเตอร์

ออกแบบโดย dsite.in.th