แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเลขเป็น ครั้งที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเลขเป็น ครั้งที่ 1 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ผลการแข่งขัน GAME 24 ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ณชนก ณ นคร ม.3/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.นนทกร เกิดอยู่ ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.เทพสิริ ทับจีน ม.3/2 และ ด.ช.พีรวิชญ์ เง่าลี ม.3/1

ผลการแข่งขัน GAME 24 ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวภิณชะรัตน์ ชุ่มมั่น ม.5/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายศิรา ดีโต ม.6/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายศิวัช มโหฬาร ม.4/2 และ นางสาวชาริสรา มั่นกำเนิด ม.5/5

ผลการแข่งขัน A-MATH ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ดวงบุญ บุญตา ม.2/1 และ ด.ช.ดำรงศักดิ์ อินทรมณเฑียร ม.2/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.พัชรพงษ์ ศรีสด ม.2/1 และ ด.ช.ปุณณสิน ทองบ่อ ม.2/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ศิรประภา ศรีคำพา ม.3/2 และ ด.ช.จิรวัฒน์ หอมบุญ ม.3/2

ผลการแข่งขัน A-MATH ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ นายภูมิรพี จิอู๋ ม.5/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายนิรวิทย์ เอี่ยมคุ้ย ม.4/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกรรณแก้ว แก้วกันใจ ม.4/7

ผลการแข่งขัน ซูโดกุ ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐพัชร คำแผลง ม.1/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.เพชรลดา พานพระ ม.1/6 ด.ญ.ลักษณารีย์ ชัยยะ ม.2/1 ด.ญ.ณัฐณิชา พลขันธ์ ม.2/1 และ ด.ญ.คัชชา มะโนสา ม.3/3

ผลการแข่งขัน ซูโดกุ ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอัครชา ขำวงษ์ ม.5/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวรัตนวลี สิงห์ศาลา ม.6/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาววรัญญา เมืองฤทธิ์ ม.4/1 นางสาวฉันท์ชนก ฉิมวรรณ ม.6/3 และ นางสาวสุรัชดา คอลลิ่งส์ ม.6/4

ผลการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.เกียรติพงษ์ ผิวผ่อง ม.3/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.พรนภา สุไลมาน ม.3/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ณัฐกมล จันทร์กระจ่าง ม.3/1 และ ด.ญ.ปาริชาต สังข์เอี่ยม ม.3/1

ผลการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวณุศา นาคุณ ม.6/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวพริมรดา เพียรดี ม.4/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนลินนิภา สุขเจริญ ม.5/1

ผลการแข่งขัน เวทคณิต
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.นริศร์ ปาลี ม.3/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวปรีณาภา พุ่มโพธิ์ ม.3/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.มินตรา กล้าหาญ ม.1/2

ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.นภัสนันท์ คลังเพ็ชร์ ม.2/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ปาณปรียา บรรเจิดกิจ ม.3/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.จีระสิทธิ์ เรืองมาลัย ม.3/1

ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐภัทร จังอินทร์ ม.6/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสรกิจจ์ ยมจันทร์ ม.5/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายกิตติวัฒน์ แสนคำ ม.5/2
ออกแบบโดย dsite.in.th