แสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ เยาวชนชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
เด็กชายธนภูมิ เพชรเหล็ก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ เยาวชนชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 59 กิโลกรัม
เด็กชายธชรัฐ บัวอุไร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ เยาวชนชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
เด็กชายวชิระ มงคลประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9ออกแบบโดย dsite.in.th