แสดงความยินดีกับครูพงษ์ลัดดา งอกขึ้น และครูบัณฑิตา รัตนวราหะ ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ ดังนี้

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่
ครูพงษ์ลัดดา งอกขึ้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้แก่
ครูบัณฑิตา รัตนวราหะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบโดย dsite.in.th