แสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลชาย
นายยศภัทร บุญผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นานนันทภพ สุขอยู่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นานภูธน ศิริภูธร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
นายจตุพร พุ่มสว่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นายภูริณัฐ ท้วมเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายจิรวัฒน์ อุ่นเพ็ญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมสวาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายวัชรพงศ์ มีศร
นายณัฐพงศ์ ตั้งประดิษฐออกแบบโดย dsite.in.th