มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ นายนิติภูมิ คำเส็ง นายอัครชัย พิศอ่อน นายธัชกฤช เขียวอุบล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทีมแข่งขันโครงงาน “แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2 ระบบ จากเพาเวอร์ซัพพลายคอมพิวเตอร์ (Multi Power Supply 2 in 1 for PC)” ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โดยครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูวีรชิตพงศ์ พิศอ่อน และ คุณครูวราภรณ์ วรเลิศ
ออกแบบโดย dsite.in.th