มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ นายธัชกฤช เขียวอุบล นายฐิติวิชญ์ ขุนนาถ นายกาลัญญู เพียรเส็ง นายชยพล หวังวรภิญโญ และนายธนกฤต แก้วชัยสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีมแข่งขัน “โครงงานการสังเคราะห์สารไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร์รี่ ที่พบในเขต อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร เพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำ” ในการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ (World Invention Competition and Exhibition 2023) จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประเทศอินโดนีเซีย (IYSA) ร่วมกับมหาวิทยาลัย MAHSA ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2566

ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา ในสาขา Environmental Science ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ ครูวราภรณ์ วรเลิศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ออกแบบโดย dsite.in.th