มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 “สพม.พิจิตร เกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลชาย
นายจตุพร พุ่มสว่าง
นายจิรวัฒน์ อุ่นเพ็ญ
นายปรเมษฐ์ เนื่องทวี
นายนันทภพ สุขอยู่
นายณรงค์ศักดิ์ นามสา
นายปาณัทพงษ์ จิตประพันธ์
นายภูธน ศิริภูธร
นายภาณุพงศ์ ขำเกิด
นายฐิติวิชญ์ ขุนนาถ
นายภูริณัฐ ท้วมเทศ
นายธีรภัทร มหาดไทย
เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมสวาท

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
นายอภิวัฒน์ อินทอง
นายธงชัย หว่างตระกูล
นายณัฐกรณ์ สากุล
เด็กชายวรวิทย์ พรารักษ์
เด็กชายภัทรศักดิ์ ดาวสกุล

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
เด็กชายสิทธิศักดิ์ หอมฉุน
นายพิชิตฌาน ทองแจ่ม
นายพรภวิษย์ ตั้งประภาพร
นายจิราภัทร พันธ์จันทร์ดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การแข่งขันเปตอง ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
เด็กชายสิทธิศักดิ์ หอมฉุน
นายพิชิตฌาน ทองแจ่ม
นายพรภวิษย์ ตั้งประภาพร
นายจิราภัทร พันธ์จันทร์ดี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
เด็กชายสุภกิตติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เด็กชายยงยศ วัลลภ
เด็กชายธนดล ดีพูล
เด็กชายปุณณสิณ ไกวดี
เด็กชายจิรวิทย์ บุญเข็ม
เด็กชายเชาวลิต รอดต๊วด
เด็กชายบุญฤทธิ์ อินทจักร์
เด็กชายอิทธิพัทธ์ กองแก้ว
เด็กชายปาณัสม์ สุขอยู่

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
นายพงศภัค วงศ์จุ้ย
เด็กชายศุภกร ตรีภรณ์
เด็กชายเกียรติยศ ปรีดามณี
นายภูริทัต น่วมเจิม
นายรัชชานนท์ ลือมงคล
นายกรวิชญ์ เอี่ยมวงษา
นายณัฐเดช น้อยจันทร์
นายกฤตยชญ์ โคชะราช
นายศุภสิน สายสุวรรณ์
นายชนาธิป สุขฉายา
นายวิศิษฎ์ ลือวรรณะ
นายชิษณุพงศ์ เสริมชาติเจริญกาล

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย (รวมทีมกับโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม)
นายพชรพล สิงห์คิบุตร
นายอริย์ธัช สินธิพงษ์
นายพิจิตร สุขประมาณ
ออกแบบโดย dsite.in.th