มอบเกียรติบัตร จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ให้กับนักเรียน ในการเป็นตัวแทนฝีพายเรือ “ครุฑเตร็จไตรจักร”

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในการเป็นตัวแทนฝีพายเรือ “ครุฑเตร็จไตรจักร” ร่วมขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง อัญเชิญถ้วยพระราชทาน งานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ออกแบบโดย dsite.in.th