แสดงความยินดีกับนักเรียนฟุตซอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ชาย

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล แสดงความยินดีกับนักเรียนฟุตซอล โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ชาย ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4- 10 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดจิตร ได้แก่

 1. นายพชรพล สิงห์คิบุตร
 2. นายอริย์ธัช สินธิพงษ์
 3. นายพิจิตร สุขประมาณ
 4. นายรัชชานนท์ ลือมงคล
 5. นายศุภสิน สายสุวรรณ์
 6. นายวิศิษฎ์ ลือวรรณะ
 7. นายชิษณุพงศ์ เสริมชาติเจริญกาล
 8. นายไชยวัฒน์ สุขฉายา
 9. นายไชยวัฒน์ สุขเกตุ
 10. นายกนก บุญแพง
 11. นายเฉลิมศักดิ์ โพธิพรมศรี
 12. นายปฐวี รอดอ่วม
ออกแบบโดย dsite.in.th