แสดงความยินดีให้กับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา วิริต ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้กับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา วิริต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ออกแบบโดย dsite.in.th