แสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาเทควันโด จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเหรียญ และเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาเทควันโด จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 ได้แก่

1.เด็กชายธชรัฐ บัวอุไร ม.3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ เยาวชนชาย รุ่นอายุ 15 – 17 ปี น้ำหนัก 55 – 59 กิโลกรัม

2.เด็กชายวชิระ มงคลประเสริฐ ม.2/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่นคาเด็ท รุ่นอายุ 12 – 14 ปี น้ำหนักไม่เกิน 38 กิโลกรัม

3.เด็กชายธนภูมิ เพชรเหล็ก ม.3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ รุ่นคาเด็ท รุ่นอายุ 12 – 14 ปี น้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม

ออกแบบโดย dsite.in.th