โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการพิจารณาคัดเลือก จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท หน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวัน สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัคไทย ประจำปี 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th