ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวัน “รพี”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายวินัย ยุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวัน “รพี” ปีการศึกษา 2566 ณ ศาลจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท โดยมีผู้เข้าแข่งขันคือ

นางสาวณิชกาญจน์ ศิริวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายธนกฤต สิงห์สง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ นายศุภกรณ์ เพิ่มพูล และนางสาวสิริรัตน์ ชูสุข ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ออกแบบโดย dsite.in.th