ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอบางมูลนาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอบางมูลนาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา [อ่านข่าว.. คลิก] ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีรายการที่ได้รับรางวัลดังนี้

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ประเภทหญิง ได้รับรางวัลคือ
นางสาวพัชชา มาธุพัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวรติปรียา เลิศวีรศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอภิชญา พุ่มพฤกษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ประเภทชาย ได้รับรางวัลคือ
นายยศวริศ ชูศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขัน TEEN DANCERCISE รุ่นอายุ 14-21 ปี
ทีมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ออกแบบโดย dsite.in.th