ประกาศ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ทั้งนี้ทางโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านวิชาการ และมีข้าราชการครูร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ออกแบบโดย dsite.in.th