ประกาศ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน Digital Community Center เปิดให้บริการแล้ว

ประกาศ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน Digital Community Center
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม


เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:30 น.


ให้บริการเกี่ยวกับการทำงานค้นคว้าหาข้อมูล ประชุมงาน และปริ้นท์งาน เป็นหลัก ผู้มาใช้บริการต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้ง ต้ามกฎระเบียบการใช้งานศูนย์ที่ทางบริษัทกำหนดมา

ออกแบบโดย dsite.in.th